خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

عشا مومنی

24 مهر ماه 1387 عشا مومنی دانشجوی ایرانی که در آمریکا تحصیل می کند و از داوطلبان کمپین یک میلیون امضا در کالیفرنیا است در بزرگراه مدرس تهران بازداشت شد.

مامورانی که پس از بازداشت وی به منزلش رفته و وسائل شخصی او را تفتیش و توقیف کردند، بهانه دستگیری وی را مصاحبه و فیلمبرداری از اعضای کمپین یک میلیون امضا عنوان کردند.

عشا مومنی برای تکمیل پایان نامه اش که در رابطه با جنبش زنان ایران است با تعدادی از اعضای کمپین مصاحبه کرده و از آنها فیلم گرفته بود.

این داوطلب کمپین پس از 27 روز بازداشت در سلول انفرادی بند 209 اوین با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شد و دادگاه رسیدگی به این اتهام هنوز تشکیل نشده است.
عشا مومنی ممنوع الخروج است و اجازه سفر به امریکا و ادامه تحصیلاتش را ندارد.