خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

امیر یعقوبعلی

20 تیرماه 1386 امیر یعقوبعلی در پارک اندیشه تهران حین جمع آوری امضا دستگیر می شود. امیر به سلول انفرادی بند 209 انتقال داده شد و پس از 28 روز بازداشت در سلول انفرادی با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد.
خرداد 1387 شعبه 15 دادگاه انقلاب وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد. بر اساس این رای که شهریور ماه 1387 از سوی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد، امیر یعقوبعلی به یکسال حبس تعلیقی به مدت 4 سال محکوم شد و موظف است هر چهار ماه یک بار خود را به اداره اطلاعات محل زندگی اش معرفی کند .