خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

پروین اردلان،جلوه جواهری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز

اتهام پروین اردلان،جلوه جواهری، مریم حسین خواه و ناهید کشاورز فعالیت در وب سایت های زنستان و تغییر برای برابری است.این پرونده با بازداشت مریم حسین خواهو جلوه جواهری آغاز شد و در دادگاهی که 28 مرداد 1387 تشکیل شد، این چهار عضو کمپین به شش ماه حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی محکوم شدند. با اعتراض آنها به این حکم، دادگاه تجدید نظر در تاریخ 8 بهمن 87 تشکیل شد. شش ماه حبس تعلیقی به مدت چهار سال حکم نهایی این پرونده است.

مریم حسین خواه

24 آبان ماه 1386 احضاریه ای مبنی بر مراجعه مریم حسین خواه به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب برای او فرستاده شد و طی بازجویی هایی 26 آبان ماه، به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق سایت تغییر برای برابری(سایت کمپین یک میلیون امضا) و زنستان (سایت مرکز فرهنگی زنان) متهم شد. ادامه بازجویی به روز بعد موکول شد و 27 آبان ماه وی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
بازداشت این عضو کمپین 45 روز ادامه داشت و در نهایت با اعلام خانواده وی مبنی بر ناتوانی از تامین این وثیقه سنگین با ضمانت بانکی 5 میلیون تومانی آزاد شد.

جلوه جواهری
**10 آذر ماه 1387 جلوه جواهری به بهانه فعالیت در سایت تغییر برای برابری، بازداشت شد. جواهری پس از دریافت احضاریه ای از سوی دادسرای شعبه يک امنيت تهران، به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و پس از بازجويي به اتهاماتي چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در سايت تغییر برای برابری " متهم شد.
قرار وثیقه جلوه 50 میلیون تومان بود که پس از تحمل 30 روز حبس در بند عمومی زندان اوین و با اعلام خانواده وی مبنی بر ناتوانی از تامین این وثیقه سنگین با ضمانت بانکی 5 میلیون تومانی آزاد شد.

***جلوه جواهری 11 اردیبشهت ماه 1388 نیز در منزلش دستگیر شد. ماموران امنیتی پس از بازداشت همسرش، کاوه مظفری به بهانه شرکت در تجمع روز جهانی کارگر منزل وی را تفتیش کرده و جلوه جواهری را نیز به زندان اوین منتقل کردند.اتهام این فعال حقوق زنان « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کمپین یک میلیون امضا و تجمع و تبانی» اعلام شد.جلوه جواهری 17 خرداد ماه با قرار کفالت100 میلیون تومانی از زندان اوین ازاد شد.

پروین اردلان و ناهید کشاورز

همزمان با دستگیری جلوه جواهری و مریم حسین خواه به خاطر فعالیت در وب سایت های تغییر برای برابری و زنستان، پروین اردلان و ناهید کشاورز دو عضو دیگر کمپین نیز به همین بهانه احضار و بازجویی شدند. با وجود اینکه حکم بازداشت این دو نفر صادر نشد، اما دادگاهی که در 28 مرداد ماه در رابطه با این پرونده تشکیل شد، پروین اردلان و ناهید کشاورز را نیز به اتهام اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.