خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

زینب پیغمبرزاده

24 آذر ماه 1385 چهار ماه پس از آغاز به کار کمپین یک میلیون امضا " زینب پیغمبرزاده" در حالی که در مترو تهران- کرج در حال جمع آوری امضا بود بازداشت شد. پس از 5 روز بازداشت در بازداشتگاه های گیشا و وزرا، اتهام زینب "اقدام علیه امنیت ملی" اعلام می شود.
زینب پیغمبرزاده 29 آذر ماه، پس از بازپرسی در شعبه 14 دادگاه انقلاب با قرار کفالت10 میلیون تومان آزاد شد و دادگاه رسیدگی به اتهام وی هنوز تشکیل نشده است.