خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی

13 اسفند 1385 سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی 5 نفر از اعضای کمپین، که در حال جمع آوری امضا در پارک لاله تهران بودند بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.

14 فروردین سه نفر از بازداشت شدگان (سارا ایمانیان، سعیده امین، همایون نامی ) با سپردن قرار التزام در دادگاه انقلاب، آزاد و ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به بند عمومی زندان اوین منتقل می شوند. ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده 26 فروردین ماه پس از 13 روز بازداشت با قرار کفالت 20 میلیون تومانی، آزاد می شوند.

" اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی"اتهامی است که قبل از آزادی از زندان در بند 209 اوین به این دو عضو کمپین اعلام شد.

دادگاه بدوی ناهید کشاورز را در رابطه با این پرونده به یک سال حبس تعلیقی به مدت دو سال و سارا ایمانیان را یک سال و شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم کرد.

سارا ایمانیان و ناهید کشاورز از اعضای کمپین یک میلیون امضاء با حکم دادگاه تجدید نظر شعبه 36 تبرئه شدند.دادگاه محبوبه حسین زاده هنوز تشکیل نشده است.