خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

احترام شادفر

20 خرداد 1386 همسایه احترام شادفر، در هنگام جمع آوری امضا دستگیر شد. ماموران پس از دستگیری این زن به همراه وی به منزل احترام شادفر آمدند و او را نیز دستگیر کردند. بهانه بازداشت احترام دادن دفترچه و بیانیه کمپین به همسایه اش بود.
این دو عضو کمپین پس از یک روز بازداشت در وزرا، با قرار التزام آزاد شدند. پرونده همسایه احترام شادفر بسته شد و 8 ماه بعد، حکم 6ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال برای احترام شادفر صادر شد.
شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی اتهام وی را " اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلبغ علیه نظام جمهوری اسلامی در کمپین یک میلیون امضا" اعلام کرده است. علت صدور این حکم جمع آوری امضا عنوان شده است.شعبه 21 دادگاه انقلاب، شهریور ماه 1387 حکم احترام شادفر عضو کمپین یک میلیون امضا را تایید کرد.