خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

نسیم سرابندی زاده،فاطمه دهدشتی

20 دی 1385 نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی هنگام جمع آوری امضا در مترو بازداشت شدند. نسیم و فاطمه پس از یک روز بازداشت در بازداشتگاه گیشا، با قرار کفالت آزاد می شوند. اما در دادگاهی که که 21 مرداد ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار می شود، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام " به 6 ماه حبس تعلیقی تا 2 سال محکوم می شوند.پرونده این دو عضو کمپین یک میلیون امضا هم اکنون در مرحله تجدید نظر است.