خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

دستگیری ها

10 بهمن 1387 نفیسه آزاد، بیگرد ابراهیمی، یکی از داوطلبان کمپین هنگام جمع آوری امضا در کوهستان های توچال تهران دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. .بیگرد ابراهیمی و دیگر عضو دستگیر شده پس از گذراندن یک روز در بازداشتگاه وزرا با قرار کفالت آزاد شدند.

آزاد نیز پس از 6 روز بازداشت، با قرار کفالت 50 میلیون تومانی آزاد شد. اتهام این عضو کمپین اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. دادگاه این عضو کمپین یک میلیون امضا در تاریخ 25 خردادماه سال 88 تشکیل شد .نفیسه آزاد که بنا به حکم دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد.