خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

پرستو اللهیاری

28مهرماه سال 1387 ماموران امنیتی با تفتیش منزل پرستو اللهیاری برخی از لوازم وی از جمله کامپیوتر لپ تاپ و آلبوم های شخصی، دستنوشته های او را ضبط کردند و خود وی را نیز مورد بازجويي قرار دادند.

اين عضو كمپين يك ميليون امضا 16 آذر 1387 دوباره و براي بازپرسي به دادگاه انقلاب احضار شد و با کفالت 50 میلیون تومانی آزاد شد و جلسه دادگاه وی 24 فروردین ماه 1388 در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل شد. بهانه بازجویی از این فعال حقوق زنان عضویت در کمپین یک میلیون امضا و برگزاری جلسات کمپین در منزل شخصی اش عنوان شد.

پرستو اللهیاری، اردیبهشت ماه سال 1388 بااتهام اقدام علیه امنیت ملي از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تیرماه 1388 با اعلام حکم نهایی پرونده پرستو الهیاری، رای بدوی این پرونده مبنی بر یک سال حکم تعزیری را نقض کرده و حکم برائت وی را صادر کرد‬.