خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

سمیه رشیدی

سمیه رشیدی فعال حقوق زنان شنبه 29 آذر ماه ، بعد از حضور در دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد.

یک هفته قبل از بازداشت وی با ورود ناگهانی 5 مامور (در ساعت 6 صبح روز 23 آذر ) به منزل سمیه رشیدی که به همراه دو تن از دوستانش در آن زندگی می کند و تفتیش منزل، وسایل شخصی او و دیگر دوستانش ضبط شد.

رشیدی در سال تحصیلی جاری به دلیل ستاره دار شدن از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان محروم شد. و تلاش او با وجود پی گیری وضعیتش برای ورود به دانشگاه بی ثمر ماند و از حق انسانی تحصیل محروم شد.