خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

پرونده خرم آباد

23 شهریور 1386، بیست و پنج نفر از اعضای کمپین در کارگاه آموزشی خرم آباد بازداشت شدند.
10 پلیس مرد مسلح و 3 پلیس زن پس از هجوم به محل برگزاری کارگاه که منزل شخصی یکی از داوطلبان کمپین بود، به ضرب و شتم شرکت کنندگان در کارگاه پرداختند.

22 نفر از شرکت کنندگان در کارگاه از جمله نفیسه آزاد، زارا امجدیان، جلوه جواهری، منصوره شجاعی و نازلی فرخی پنج عضوی که از تهران برای برگزاری تا سه روز در اداره اطلاعات خرم آباد بازداشت بودند و پس از آزادی نیز چند بار در این رابطه بازجویی شدند.

منصوره شجاعی، جلوه جواهری و نفیسه آزاد نیز پس از بازگشت به تهران از سوی وزارت اطلاعات تهران درباره این کارگاه مورد بازجویی قرار گرفتند.تا کنون دادگاهی در رابطه با این پرونده تشکیل نشده است.